PRIVATUMO POLITIKA KANDIDATAMS

PASKUTINĖ ATNAUJINIMO DATA: 2021 M. SPALIO 21 D.

 

UAB „Omberg group“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

Mes esame: UAB „Omberg group“;
Mūsų juridinio asmens kodas yra: 303566387;
Mūsų adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius;
El. pašto adresas: [email protected];
Tel. Nr.: +370 648 03933.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? Koks yra informacijos apie mane rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas?

Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo tikslas Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo teisinis pagrindas
mes turime įvertinti Jūsų tinkamumą pareigoms, į kurias kandidatuojate Informacijos apie Jus rinkimas ir vertinimas yra būtinas siekiant su Jumis sudaryti darbo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
informacijos apie Jūsų profesinę patirtį, dalykines bei profesines savybes rinkimui iš Jūsų esamo ar buvusių darbdavių iš esamo Jūsų darbdavio tokią informaciją prašytumėme pateikti tik gavę Jūsų sutikimą kreiptis į jį (BDAR 6 str. 1 d. a p.), o tokios informacijos apie Jus rinkimui iš Jūsų buvusių darbdavių mes turime teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
darbo pasiūlymų ar pasiūlymų dalyvauti kitose mūsų skelbiamose atrankose arbo pasiūlymus ar pasiūlymus dalyvauti kitose mūsų skelbiamose atrankose Jums siųsime tik gavę Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
mums taikoma teisinė prievolė saugoti bendrovės veiklos dokumentus Jūsų asmens duomenys reikalingi mums taikomų teisinių prievolių bendrovės veiklos dokumentų archyvavimo srityje (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Darbuotojų atrankos procese, norėdami įsidarbinti mūsų bendrovėje, turėtumėte mums pateikti toliau nurodytą informaciją apie save:

 • identifikacinius duomenis (vardą, pavardę);
 • kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį);
 • duomenis apie savo darbo patirtį (tik jei norite sudaryti darbo sutartį);
 • duomenis apie savo kvalifikaciją (įgytą specialybę, išklausytus mokymus ar kursus, turimas licencijas ir pan.);
 • kitą informaciją, kuri Jūsų nuomone, gali būti Jums naudinga atrankos procese.

5. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame. Jei atrankos metu mums pateiksite jautrios informacijos apie save, laikysime, kad davėte mums sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

6. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus galime perduoti mūsų paslaugų teikėjams – komunikacines (el. pašto), IT paslaugų, duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms

7. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus, kurią pateikėte mums kandidatuodamas į pareigas mūsų bendrovėje, o taip pat, gautą iš Jūsų esamų ar buvusių darbdavių, saugosime 1 metus po atrankos pabaigos. 

Jei duosite sutikimą saugoti informaciją apie Jus, kad galėtumėme teikti Jums darbo pasiūlymus ar pasiūlymus dalyvauti kitose atrankose, šią informaciją apie Jus saugosime 3 metus

8. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų mus, kaip tai nurodyta 9 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
 1. Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
 2. Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
 3. Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
 4. Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

9. Kaip galite man padėti?

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į jį el. paštu [email protected].