VAIZDO STEBĖJIMO PRIVATUMO POLITIKA

PASKUTINĖ ATNAUJINIMO DATA: 2021 M. SPALIO 21 D.

 

UAB „Omberg group“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 7 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

Už Jūsų vaizdo stebėjimo duomenų apsaugą atsakingos yra šios bendrovės:

Mes esame: UAB „Omberg group“;Mūsų juridinio asmens kodas yra: 303566387;Adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius;El. pašto adresas: [email protected]; Tel. Nr.: +370 648 03933. UAB OmbergJuridinio asmens kodas: 303084953Adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius;El. pašto adresas: [email protected]; Tel. Nr.: +370 648 03933.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? Koks yra informacijos apie mane rinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinis pagrindas?

Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo tikslas Duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo teisinis pagrindas
siekiame užtikrinti mūsų patalpų ir jose esančio turto saugumą Mes turime teisėtą interesą užtikrinti mūsų patalpų ir jose esančio turto saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, vaizdo stebėjimo įrašus galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose Mes turime teisėtą interesą ginti savo teises teisme, arbitražuose bei kitose valstybės ar savivaldybės institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

4. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • mūsų paslaugų teikėjams – komunikacinių (el. pašto), vaizdo stebėjimo kamerų palaikymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga teisinei pagalbai gauti ar teisėtų interesų gynybai;
 • teismams, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • antstoliams, kiek tai būtų reikalinga teismo, arbitražo ar kitų institucijų priimtų sprendimų vykdymui.

5. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Vaizdo stebėjimo įrašai saugomi 3 kalendorines dienas (72 val.).

6. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 7 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
 1. Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
 2. Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
 3. Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
 4. Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
  pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs negalite pasinaudoti teise į asmens duomenų perkeliamumą – šia teise pasinaudoti negalite, nes jūsų asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų teisėtų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Teise į asmens duomenų perkeliamumą galima pasinaudoti tais atvejais, kai tenkamos abi šios sąlygos:

 • savo asmens duomenis pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu
 • duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.) arba siekiant sudaryti ar įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

7. Kaip galite man padėti?

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mūsų duomenų apsaugos koordinatorius yra pasirengęs Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į jį el. paštu [email protected].